Tuân thủ CAN-SPAM

Một cú nhấp chuột để hủy đăng ký

Nút chèn liên kết hủy đăng ký giúp bạn dễ dàng thêm liên kết hủy đăng ký vào chiến dịch email của mình, điều này được luật pháp ở hầu hết các quốc gia yêu cầu. Ngoài ra, tất cả các yêu cầu hủy đăng ký sẽ được tự động xử lý cho bạn, giúp bạn và người đăng ký của bạn yên tâm.

Xử lý email trả lại tự động

Email bị trả lại (cả mềm và cứng) được xử lý và tự động xóa khỏi danh sách của bạn, có nghĩa là danh sách của bạn luôn sạch sẽ. Bạn cũng có thể xuất danh sách các địa chỉ email bị trả lại và xem cả chi tiết về số lần trả lại mềm và cứng.

Liên hệ chi tiết ở cuối trang

UGOGO Email Marketer cho phép bạn nhập các chi tiết liên hệ đầy đủ của công ty, có thể được thêm vào phần chân trang của mỗi email bạn gửi. Điều này giúp người đăng ký nhớ bạn là ai và tại sao họ tham gia vào danh sách của bạn, đồng thời giảm nguy cơ email của bạn bị đánh dấu là spam.

Danh sách không gửi thư

Công cụ ngăn chặn email tích hợp cho phép bạn giữ danh sách các địa chỉ liên hệ không nên (và sẽ không) được gửi email của bạn trong bất kỳ trường hợp nào.

Xác nhận Double Opt-In

Giữ cho danh sách của bạn sạch sẽ và làm theo các phương pháp hay nhất bằng cách yêu cầu người đăng ký mới nhấp vào liên kết trong email (được tạo và gửi tự động) để xác minh rằng họ muốn tham gia danh sách của bạn.

vi