Chính sách chống SPAM mail

SPAM là gì?

Spam là bất kỳ email nào bạn gửi đến người không cấp cho bạn quyền trực tiếp của họ để liên hệ với họ về chủ đề của email.

Bạn cần có cơ sở hợp pháp hợp lệ để gửi các thông báo hệ thống cần thiết cho việc sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn (như lời nhắc mật khẩu, hóa đơn, biên nhận, v.v.).

Khi bạn gửi email cho ai đó mà bạn không biết, đó là email "không được yêu cầu". Gửi một tin nhắn không mong muốn cho ai đó rõ ràng không phải là thư rác. Nhưng khi bạn gửi một email không mong muốn đến toàn bộ danh sách những người mà bạn không biết, đó là thư rác.

Loại địa chỉ email KHÔNG ĐƯỢC gửi đến với UGOGO?

Bạn không thể import hoặc gửi đến bất kỳ địa chỉ email nào:

  • Bạn không có quyền rõ ràng, có thể cho phép để liên hệ liên quan đến chủ đề của email bạn đang gửi.
  • Bạn đã mua, cho mượn, thuê hoặc theo bất kỳ cách nào được mua lại từ bên thứ ba, bất kể họ yêu cầu gì về chất lượng hoặc sự cho phép. Bạn cần phải xin phép chính mình.
  • Bạn đã không liên hệ với họ qua email trong 2 năm qua. Quyền không hợp tuổi và những người này đã thay đổi địa chỉ email hoặc sẽ không nhớ đã cấp quyền ngay từ đầu.
  • Bạn đã dò tìm hoặc sao chép và dán từ web. Chỉ vì mọi người xuất bản địa chỉ email của họ không có nghĩa là họ muốn nghe thông tin từ bạn.

Tạm ngưng tài khoản

Chúng tôi có quyền tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức và bắt đầu điều tra hoạt động của bạn nếu:

  • Tỷ lệ thoát của bạn là 10% hoặc cao hơn trong số tất cả các email được gửi;
  • Email của bạn có tỷ lệ phàn nàn về thư rác cao (hơn 2 trong số 1.000 email (0,2%)).

Nếu hóa ra bạn đang gửi email mà không có cơ sở pháp lý hợp lệ - chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh rằng bạn có cơ sở pháp lý và chúng tôi có thể đóng tài khoản của bạn nếu bạn không có bằng chứng đó. Nếu không, chúng tôi sẽ kích hoạt lại tài khoản của bạn và bạn sẽ có thể sử dụng lại dịch vụ.

Chấm dứt tài khoản

Nếu bạn gửi thư rác bằng tài khoản UGOGO của mình, bạn có thể chắc chắn sẽ gặp những điều sau:

  • Tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức;
  • Không hoàn lại tiền
vi