Tính năng Email Server

 • Máy chủ thư riêng biệt, 1 IP riêng miễn phí
 • Khả năng xử lý hàng loạt Email hàng ngày
 • Hệ thống email an toàn
 • Bảng điều khiển để quản lý và tạo Email cho nhân viên
 • Đặt kích thước tối đa của mỗi Email
 • Có thể kiểm tra email trên cả Outlook Express (tại văn phòng công ty) hoặc Web Mail (khi đi công tác)
 • Hỗ trợ người chuyển tiếp Email để thiết lập Email ngoại tuyến
 • Nhân viên có thể thay đổi mật khẩu của riêng họ
 • Kiểm tra nội dung email của nhân viên hoặc trưởng bộ phận.
 • Cực kỳ hiệu quả chống lại vi rút
 • Chống thư rác cực kỳ hiệu quả
 • Chống BOMB mail
 • Free SSL, Webmail, SMTP, POP, IMAP, Blacklist, Whitelist, Spam Filter,Antivirus, Catch All, SPF, DKIM, DomainKeys
vi