Chi phí & Đăng ký

Không giới hạn & miễn phí

Bắt đầu bằng gói gửi email hàng loạt miễn phí

$0 / 4,380,000 emails / year

Gói cước Email Marketing

Free

Khởi động

Cá nhân

Miễn phí vĩnh viễn


$0


 • Unlimited contacts
 • Unlimited emails
 • 400 emails / day
 • 12,000 emails / month
 • 4,380,000 emails / year

Lite

Nhà tiếp thị mới

Doanh nghiệp nhỏ

Giá cố định


$15 / month


 • Unlimited contacts
 • Unlimited emails
 • 1,000 emails / day
 • 30,000 emails / month
 • 10,950,000 emails / year

Premium

Nhà tiếp thị chuyên nghiệp

Doanh nghiệp vừa

Giá cố định


$50 / month


 • Unlimited contacts
 • Unlimited emails
 • Unlimited emails / day
 • 120,000 emails / month
 • 43,800,000 emails / year

Enterprise

Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, tổ chức phi lợi nhuận, Chính phủ. .

Gửi bao nhiêu trả bấy nhiêu


$1 / 10,000 emails


 • Unlimited contacts
 • Unlimited emails
 • Unlimited emails / day
 • Custom volume of emails
 • Maximum Priority

vi