Chiến dịch email

Hủy đăng ký tự động, dễ dàng

Nút chèn liên kết hủy đăng ký giúp bạn dễ dàng thêm liên kết hủy đăng ký vào chiến dịch email của mình, điều này được luật pháp ở hầu hết các quốc gia yêu cầu. Ngoài ra, tất cả các yêu cầu hủy đăng ký sẽ được tự động xử lý cho bạn, giúp bạn và người đăng ký của bạn yên tâm.

Mẹo tối ưu hoá chiến dịch

Ngay từ UGOGO Email Marketer, bạn có thể xem các mẹo, thủ thuật và lời khuyên để đảm bảo chiến dịch email của bạn được tối ưu hóa trước khi gửi. Tìm hiểu cách cải thiện các dòng tiêu đề, thời gian nào phù hợp nhất để gửi và hơn thế nữa.

Xử lý email trả lại tự động

Email bị trả lại (cả mềm và cứng) được xử lý và tự động xóa khỏi danh sách của bạn, có nghĩa là danh sách của bạn luôn sạch sẽ. Bạn cũng có thể xuất danh sách các địa chỉ email bị trả lại và xem cả chi tiết về số lần trả lại mềm và cứng.

Tích hợp kiểm tra thư rác , miễn phí

Email của bạn được phân tích để tìm các từ khóa spam đã biết và báo cáo spam cho bạn biết chính xác những gì cần thay đổi, đảm bảo email của bạn được gửi đến càng nhiều hộp thư đến của người đăng ký (chứ không phải thư mục rác) càng tốt.

Chuyển tiếp đến một liên kết bạn bè

Khuyến khích người đăng ký chia sẻ email của bạn bằng cách thêm một liên kết chuyển tiếp đến một liên kết bạn bè trong email của bạn. Bạn thậm chí có thể xem báo cáo về ai đã chuyển tiếp email của bạn cho bạn bè và khi nào!

Gửi ngay hoặc Gửi sau đó

Với sự hỗ trợ đầy đủ cho việc gửi theo lịch trình, bạn có thể gửi email của mình ngay lập tức hoặc lên lịch gửi email sau đó thuận tiện hơn.

Gửi đến nhiều danh sách cùng một lúc

Dễ dàng gửi chiến dịch email của bạn đến nhiều danh sách liên hệ trong một lần gửi. Các email trùng lặp sẽ tự động bị xóa trước khi gửi.

Tạm dừng & Tiếp tục Gửi

Từ trang Email đã lên lịch, bạn có thể thấy danh sách các email đang chờ gửi và thậm chí bạn có thể tạm dừng và tiếp tục các email đã bắt đầu gửi.

RSS Lưu trữ các Email đã gửi

UGOGO Email Marketer tự động tạo kho lưu trữ RSS của các email bạn gửi, giúp bạn dễ dàng hiển thị kho lưu trữ trên trang web của mình hoặc bất kỳ nơi nào hỗ trợ RSS.

vi