Thống kê & Báo cáo

Báo cáo email được mở

Bạn đã tạo và gửi một chiến dịch email hoàn hảo, nhưng có bao nhiêu người đã mở nó và khi nào? UGOGO Email Marketer cho bạn biết điều này và hơn thế nữa. Từ tab thống kê, bạn có thể xem chính xác ai đã mở email của bạn và khi nào. Xem dữ liệu dưới dạng biểu đồ thanh hấp dẫn trực quan hoặc dưới dạng bảng dữ liệu với nhiều chi tiết hơn. Bạn có thể xem báo cáo tỷ lệ mở trong 7 ngày qua, 30 ngày qua, năm ngoái hoặc thậm chí một phạm vi ngày tùy chỉnh.

Theo dõi lần nhấp vào liên kết

Xem những liên kết nào đã được nhấp vào, bởi ai và khi nào. Nhóm bán hàng của bạn có thể theo dõi những khách hàng tiềm năng đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email của bạn. Nói về việc liên hệ vào đúng thời điểm!

Tích hợp Google Analytics

Khi bạn đang gửi một chiến dịch email, bạn có thể nhập chi tiết Google Analytics của mình và mã theo dõi sẽ được thêm vào tất cả các liên kết trong email của bạn, giúp bạn tích hợp đầy đủ số lượt truy cập, mục tiêu và chuyển đổi thương mại điện tử cho chiến dịch đó.

Theo dõi email trả về

Các thư bị trả lại được tự động xử lý cho bạn và bạn có thể xem các báo cáo hiển thị địa chỉ email nào bị trả lại, thời điểm và lý do, với thông báo lỗi chính xác từ nhà cung cấp email, chẳng hạn như địa chỉ email không tồn tại.

Báo cáo hủy đăng ký

Xem thống kê hủy đăng ký cho mỗi chiến dịch email bạn gửi, cho một ngày cụ thể hoặc theo thời gian. Bạn có thể xem chi tiết về tất cả những người đã hủy đăng ký và xem tỷ lệ hủy đăng ký so với tỷ lệ mở và số trang không truy cập.

vi