Thiết kế email

Mẫu thư điện tử

Chọn từ hàng chục mẫu email đẹp, dành riêng cho ngành để bắt đầu tạo email của bạn.

Tải lên hoặc import nội dung

Ngoài việc sử dụng trình chỉnh sửa WYSIWYG, bạn có thể tải lên chiến dịch email hiện có của mình từ máy tính hoặc nhập chiến dịch này từ một trang web

Thiết kế một lần, thỏa mãn tất cả

Các mẫu của chúng tôi đã được thử nghiệm để hoạt động trong tất cả các ứng dụng email phổ biến (bao gồm Yahoo, Hotmail, Gmail và Outlook), có nghĩa là các liên hệ của bạn nhìn thấy thông điệp email của bạn chính xác như bạn dự định xem.

Dễ dàng tải lên hình ảnh

Tải lên bao nhiêu hình ảnh tùy thích vào các chiến dịch email của bạn.

Chỉnh sửa WYSIWYG dễ dàng

Sử dụng trình chỉnh sửa WYSIWYG tích hợp sẵn để thực hiện các thay đổi đối với các chiến dịch email của bạn. Bạn có thể định dạng văn bản, tải lên và chèn hình ảnh, thêm liên kết và hơn thế nữa.

Xem trước cửa sổ bật lên và hộp thư đến

Xem chính xác email của bạn trông như thế nào trước khi bạn gửi nó. Bạn có thể xem bản xem trước trong trình duyệt web của mình hoặc thậm chí gửi qua email cho chính mình.

Sử dụng mẫu hiện có của bạn

Không cần thiết kế mẫu email của bạn từ đầu. Bạn có thể tải lên hoặc sao chép + dán mẫu hiện có của mình (kèm theo hình ảnh) vào UGOGO Email Marketer chỉ trong vài giây.

Cá nhân hóa Email

Cá nhân hóa email của bạn bằng hai cú nhấp chuột bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh như tên, tuổi hoặc tên công ty.

Chỉnh sửa HTML nâng cao

Người dùng nâng cao có toàn quyền truy cập để tùy chỉnh HTML của các chiến dịch email của họ, ngay từ tab nguồn của trình chỉnh sửa WYSIWYG.

Khối nội dung động

Các khối nội dung động cho phép bạn cá nhân hóa một phần trong email của mình dựa trên các giá trị trường tùy chỉnh.

Liên kết neo

Neo cho phép bạn chèn một liên kết từ một phần của chiến dịch email của bạn sang một phần khác, chẳng hạn như từ mục lục đến một đoạn sâu hơn trong email.

vi