Khuyến mãi cho công ty cung cấp dịch vụ văn phòng ảo

COMBO 4 dịch vụ CNTT trọn gói giá 3.000.000 VND / năm ( Website + Email + Marketing + IP Call Center) dành riêng cho đơn vị cung cấp dịch vụ văn phòng ảo (tiết kiệm đến 250%/năm )

Tất cả khách hàng bên văn phòng ảo đều được cung cấp 1 gói COMBO bao gồm 4 dịch vụ chất lượng cao với cước phí đảm bảo tốt nhất chỉ có ở UGOGO nhằm hỗ trợ đơn vị cho thuê & khách hàng thuê nhằm tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường (giúp cho công ty có thể khuyến mãi hoặc bán lại dịch vụ cho khách hàng), khách hàng có công cụ hỗ trợ để phát triển inh doanhmà không tốn thêm chi phí

Chi tiết: 

  • Website hosting (HDD 10GB, 1 MySQL, Free SSL, Unlimited Bandwith)
  • Email hosting (50 accounts, HDD 50GB, Free SSL, Unlimited Forwarder, Unlimited Contacts ,Unlimited Mail List, Unlimited Park Domain, Support : Webmail, SMTP, POP, IMAP, Blacklist, Whitelist, Spam Filter, Antivirus, Catch All, SPF, DKIM, DomainKeys)
  • Hệ thống gửi email hàng loạt, Email Marketing  (30.000 emails / tháng )
  • Tổng đài điện thoại IP Call Center (20 users nội bộ, số điện thoại để bàn, 1800,1900… )

Tìm hiểu chương trình này ?
Liên hệ: 0937.71.87.57 (ZALO,VIBER), Email: [email protected] 

vi